Аймгийн мал эмнэлгийн газрын ажилтан, алба хаагчдад гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх ищтанхимын сургалт зохион байгууллаа.