Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэргийн гаралт өсч байгаатай холбогдуулан “Хар тамхи, мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм бэлдмэл, бодистой холбоотой гэмт хэргийн тухай ойлголт, түүний хор уршиг, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тухай” сэдвээр тус дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн эргүүлийн офицер цагдаагийн ахмад Э.Батцолмон сургалт зохион байгууллаа.