Өвөрхангай аймаг дахь “ЧИНМЭНД” эмнэлгийн ажилчдад гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, галын аюулгүй байдал сэдвээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар гал түймэр гарч байгаа шалтгаан нөхцөл, болзошгүй гамшиг ослоос өөрийгөө болон бусдыг аврах, урьдчилан сэргийлэх аргад суралцах,  гамшгаас хамгаалах мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн.