Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын аюулгүй байдлыг хангах болзошгүй гамшиг гал түймэр, ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Онцгой байдлын албаны үйл ажиллагаатай танилцах дадлагыг зохион байгуулагдлаа.

Тахимын сургалтаар болзошгүй ахуйн осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэдвээр зохион байгуулж дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр унтраах, аврах 14 дүгээр ангийн үйл ажиллагаа, багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжтэй танилцах дадлагад нийслэлийн 15 дугаар сургуулийн 4В ангийн 31 сурагч хамрагдсан байна.