Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд МСҮТ-ийн ажилтан албан хаагч, оюутан сурагчдад 2019 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, Галын аюулгүй байдал сэдвээр 3 цагийн сургалт дадлага зохион байгууллаа. Сургалтанд 20 багш, ажилтан 24 оюутан сурагч хамрагдалаа