Тус газрын урьдчилан сэргийлэх тасаг байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ийн сумдын 22 эрхлэгч нарт Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлаа хангах сэдвээр 1 цагийн танхимын сургалтыг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ийн сургалтын танхимд 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ний өдөр зохион байгуулан ажиллаа.