дэд хурандаа Д.Эрдэнэбат, Аймгийн Засаг даргын орлогч И.Доржсүрэн, нар нийт бие бүрэлдэхүүнд хандаж 2019 онд судлах хичээл, сургалтыг чанар үр дүнд анхаарч ажиллахыг үүрэг болгосон. 
Онцгой байдлын байгууллагаас 2019 онд Цэргийн албыг хэвшүүлж, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх,
• Гамшгаас хамгаалах бодлого,хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, гэсэн 
үндсэн зорилтын хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газраас 2019 онд
• Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах
• Алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг өсөн нэмэгдүүлэх гэсэн зорилт 
дэвшүүлэн ажиллаж байна. Онцгой байдлын албыг бүхий л талаар бэхжүүлэн хөгжүүлэх, ард иргэдийн амгалан тайван амьдралын төлөө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлэх, цаашдын сурлага, хөдөлмөр, амьдралд нь эрүүл энх сайн сайханыг хүсэн ерөөлөө.