Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн төлөвлөгөөний дагуу Ерөнхий боловсролын Орхон 2 дугаар сургуулийн 67 багш ажилчдад  2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр Бэлэн бай багц сургалтын гал түймэр, газар хөдлөлт сэдвээр 2 цагийн танхимын сургалт зохион байгуулав.