Эрүүл элэг хөтөлбөрийн "Эрүүл бүтэн Монгол 2020 зорилтын хүрээнд Элэгний ВС вирусын шинжилгээнд Онцгой байдлын албаны 95 албан хаагчид хамрагдлаа.