Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн дэслэгч Х.Сумъяа "Хөдөлмөр нийгтийн харилцааны сургуулийн

Нийтлэгч багшийн мэдээлэл