Сургалтын жагсаалт

30
11 сар
-0001

ЭБЦТС-ТӨХК-ны ажилтан албан хаагчдад зохион явуулах танхимын болон дадлага сургуулийн төлөвлөгөө гарган ОБГ-ын дарга болон ЭБЦТС-ний дарга нараар  тус тус батлуулан 2015 оны 11 дүгээр сарын... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сурталчлах зорилгоор Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Гамшгаас хамгаалах улсын хянал... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын ахмад  С.Бат - Үсэг 2015 оны 11 дүгээр сарын  06-ны... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
МОН13/301 ТӨСЛИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

       Аймгийн Сэлэнгэ суманд  НҮБХХ-ын “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн гамшгийн менежментийг боловсронгуй болгох нь”  МОН13/301 төслийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй&n... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
МОН13/301 ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БУЛГАН АЙМГИЙН САЙХАН, ТЭШИГ, СЭЛЭНГЭ СУМДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

       “Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежмент, зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь“ МОН13/301 төслийн хүрээнд Булган аймгийн Сайхан, Тэшиг, Сэлэ... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
“АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБОО”-ТОЙ ХАМТРАН ГАМШИГ ОСЛООС  УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

         Булган сумын “Ажил олгогч эздийн холбоо”-той хамтран худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийн дарга, захирал нарт Гамшгаа... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
АНГИЛЛЫН СУРГАЛТЫГ 16 СУМ 1 ТОСГОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

             Булган аймгийн 16 суманд 4 сард аймгийн Засаг даргын нэрэмжит ГХТХууль, ГАБТХууль бусад хууль, эрх зүйн бичиг баримтын хэрэгжилт, сумын гамшгаас хамгаал... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
ҮЗҮҮЛЭХ СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

          Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтарч сумдын бүртгэлийн ажилтнуудыг хамруулан Сайхан суманд “Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдын гэмт хэрэг, г... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
30
11 сар
-0001