Мэдээ мэдээлэл

22
09 сар
2018
ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор  Зэв... Дэлгэрэнгүй

22
09 сар
2018
ИРГЭДЭД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ИРГЭДЭД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор 1-9 дүгээр б... Дэлгэрэнгүй

21
09 сар
2018
АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАГДЛАА

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАГДЛАА Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/483 дугаар захирамжаар Гамшгийн аюулаас хүн амь, эд хөрөнгө, мал амьтныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэрг... Дэлгэрэнгүй

21
09 сар
2018
УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн өнөөдөр аймгийн Онцгой комисс, орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги, төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагуудад гамшгаа... Дэлгэрэнгүй

18
09 сар
2018
БАРУУН-УРТ СУМЫН НҮҮН ШИЛЖИХ ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

БАРУУН-УРТ СУМЫН НҮҮН ШИЛЖИХ ДАДЛАГА СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэлийг хангах хүрээнд Баруун-урт сумын 10000 иргэн 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр... Дэлгэрэнгүй

16
09 сар
2018
УХУУЛГА, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА

УХУУЛГА, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба, ерөнхий болон тусгай зориулалттай мэргэжлийн ангийн бүр... Дэлгэрэнгүй

13
09 сар
2018
УДИРДЛАГУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

2018 оны 09 дүгээр сарын 13-14-ны өдрүүдэд аймгийн Онцгой комисс, сумдын Засаг дарга, Тамгын дарга, Багийн дарга нарын сургалт батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдаж байна. Сургалтанд 58 алб... Дэлгэрэнгүй

06
09 сар
2018
БЯЦХАН ҮРСДЭЭ ГАМШИГ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР МЭДЛЭГ ОЛГОВ

Баруун-Урт сумын 11 цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл бүлгийн нийт 400 хүүхдэд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олгож бяцхан үрстэйгээ харилцан ярилцлаа. Дэлгэрэнгүй

06
09 сар
2018
“БОЛОВСРОЛ-ӨРГӨӨ” НЭГДСЭН ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“БОЛОВСРОЛ-ӨРГӨӨ” НЭГДСЭН ДОТУУР БАЙРНЫ СУРАГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ний өдөр “Боловсрол-өргөө” нэгдсэн дотуур байрны 115 хүүхдэд “Г... Дэлгэрэнгүй

03
09 сар
2018
АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ГИШҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ГИШҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА Монгол улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд Онцгой байдлын... Дэлгэрэнгүй