Мэдээ мэдээлэл

10
03 сар
2016
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хамт олонд сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Төрийн ордон, Засгийн газрын байрууд, Төрийн захиргааны байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, норм... Дэлгэрэнгүй

09
03 сар
2016
СХД-ийн Ерөнхий боловсролын 12 дугаар дунд сургуулийн сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын өгсөн үүргийн дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн Eрөнхий боловсролын 12 дугаар дунд сургуулийн 1-5 дугаар ангийн 31 бүлгийн 1350 сурагчид, 31 багш нарт аюулт үзэгдэл... Дэлгэрэнгүй

07
03 сар
2016
Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын авто баазын ажилтан, албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Тус дүүргийн Тохижилт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын Авто баазын 53 ажилтан албан хаагчдад аюулт үзэгдэл техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх танхимийн сургалтыг Гал түймэр унтраах, а... Дэлгэрэнгүй

27
02 сар
2016
28 дугаар хорооны иргэдэд Өрхийн бэлэн байдал сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Тус дүүргийн ДЗМОУБ-ын Баянхошуу орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Улаан Загалмайн хороотой хамтран 18 дeгаар хорооны иргэдэд "Өрхийн бэлэн байдал" сэдэвт танхимын сургалтын 2016 оны 03 дугаар... Дэлгэрэнгүй

26
02 сар
2016
СХД-ийн 11 дүгээр хорооны иргэдэд Өрхийн бэлэн байдал сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Тус дүүргийн ДЗМОУБ-ын Баянхошуу орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, Улаан Загалмайн хороотой хамтран 11 дүгээр хорооны иргэдэд "Өрхийн бэлэн байдал" сэдэвт танхимын сургалтын 2016 оны 02 дугаар... Дэлгэрэнгүй

22
02 сар
2016
Түмэн шувуут ХХК-ийн тэжээлийн үйлдвэрийн ажилтан, албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тухай ойлголт, тэдгээр... Дэлгэрэнгүй

22
02 сар
2016
НҮБХХ-тэй хамтарч сургалт зохион байгууллаа.

НҮБХХ-ийн  орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах менежмент зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь төслийн орон нутгийн ажилтан Р.Батмэндтэй хамтарч тус дүүргийн 4 дүгээр хорооны иргэдэд... Дэлгэрэнгүй

16
02 сар
2016
Эрүүл мэндийн нэгдлийн ажилтан, албан хаагчдад гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн холбогдох заалтууд, гал түймрийн тухай ойлголт, тэдгээр... Дэлгэрэнгүй

08
02 сар
2016
Малын гоц халдварт хонины цэцэг өвчнөөөс урьдчилан сэргийлэх хурал зохион байгууллаа.

Малын гоц халдварт хонины цэцэг өвчний сэжиг, тархалт нэмэгдэж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн Онцгой комиссын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01 дүгээр тушаалы... Дэлгэрэнгүй

07
02 сар
2016
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, Цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Худалдаа үйлчилгээни... Дэлгэрэнгүй