Мэдээ мэдээлэл

05
09 сар
2016
Цагдаагийн газартай хамтран" Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлье" сургалт зохион байгуулав.

2016-2017 оны хичээлийн шинэ жил эхэлсэнтэй холбогдуулан бага насны хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд, эцэг эхчүүдийн дунд сургалт зохи... Дэлгэрэнгүй

01
07 сар
2016
ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДАД "ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО" СЭДЭВТ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сайншанд, Замын-Үүд, Айраг сумын худалдаа үйлчилгээ явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын аюулгүй байдлыг хангуулах, болзошгүй гамшиг ослын үед эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэхэд сургаж дадлагажуулах,... Дэлгэрэнгүй

04
05 сар
2016
Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулав

Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд, Айраг сумын боловсролын байгууллагуудад "Гал түймэр, газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлье" нэгдсэн арга хэмжээг  2016 оны 04 дүгэ... Дэлгэрэнгүй

02
05 сар
2016
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

        МУ-ын Шадар Сайдаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2016 оны үйл ажиллагааны  гэрээ болон аймгийн нийгэм эдийн засгийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэ... Дэлгэрэнгүй

11
03 сар
2016
Аймгийн Шүүх, Тахарын албаны албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Аймгийн анхан шатны шүүх, Тахарын албаны ажилчин албан хаагчдад галын аюулгүй байдал, Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 3 цагийн танхимын сургалт, мөн гал унтраагуулаар гал унтраах, газар х... Дэлгэрэнгүй

10
03 сар
2016
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ны ажилчин албан хаагчдад гал түймэр, гамшиг осол, газар хөдлөлт сэдвээр сургалт зохион байгуулав

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ны ажилчин албан хаагчдад гал түймэр, гамшиг осол, газар хөдлөлт сэдвээр 3 цагийн танхимын сургалт, 2 цагийн дадлага сургууль зохион байгуулаа. Сургалтанд сумдын салбарын... Дэлгэрэнгүй

01
03 сар
2016
Гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх "Аюулгүй өрх" нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаа.

Сайншанд, Замын-Үүд, Айраг сумын Засаг даргын Тамгын газар, Миг Монгол даатгал, Цахилгаан түгээх салбар станцтай хамтран Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулан ажиллаа.... Дэлгэрэнгүй

01
03 сар
2016
Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг тэмдгэлэн өнгөрүүллээ

Олон улсын иргэний хамгаалалтын өдрийг "Иргэний хамгаалалт ба мэдээллийн шинэ технологиуд" уриан дор тэмдгэлэн өнгөрүүллээ. Уг арга хэмжээний хүрээнд Сайншанд, Замын-Үүд, Айраг сумдад Шунхла... Дэлгэрэнгүй

21
02 сар
2016
ЦДҮС ТӨХК-НЫ ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН САЛБАРЫН ХАРЬЯА САЙНШАНД ХЭСГИЙН АЖИЛЧИН АЛБАН ХААГЧДАД АЮУЛТ, ҮЗЭГДЭЛ, ОСОЛ, ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

ЦДҮС ТӨХК-ны зүүн өмнөд бүсийн салбарын харьяа Сайншанд  хэсгийн ажилчин албан хаагчдад  аюулт үзэгдэл осол гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх  гамшгийн эрсдлийг олон ни... Дэлгэрэнгүй

19
02 сар
2016
Дорноговь "АЗЗА" ТӨХК-ны ажилчин албан хаагчдад гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх  сургалт зохион байгуулав.

Дорноговь "АЗЗА" ТӨХК-ны  ажилчин албан хаагчдад  аюулт үзэгдэл осол гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх  гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үн... Дэлгэрэнгүй