Мэдээ мэдээлэл

12
11 сар
2016
"Гамшгийн үед иргэдийн оролцоо" сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

"Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, "Дэлхийн зөн Монгол" ОНХХ-ийн... Дэлгэрэнгүй

12
11 сар
2016
Аюулгүй амьдрах ухааны мэдлэг олголоо.

"Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан сургалтын үеэр Баян-Уул, Хөхморьт сумдын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад "Аюу... Дэлгэрэнгүй

10
11 сар
2016
Орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгууллаа.

"Онцгой байдлын үед мал амьтанд чиглэсэн үйл ажиллагаанд баримтлах заавар, стандартууд" сэдэвт орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг "Мерси Кор Монгол" олон улсын байгууллага... Дэлгэрэнгүй

10
11 сар
2016
Онцгой байдлын газрын албан хаагчдын бие бялдрын стандартыг тодорхойллоо.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын "Цэргийн бие бялдарын стандартыг тогтоон мөрдүүлэх тухай", Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын А/492 дугаар тушаалаар батлагдсан Зэвсэгт хүчинд дага... Дэлгэрэнгүй

10
11 сар
2016
Танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

"Алтай улиастай эрчим хүчний систем" ТӨХК-ний даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 08-ний өдрийн 480 тоот хүсэлтийн дагуу Онцгой байдлын газрын даргын баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний д... Дэлгэрэнгүй

03
10 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах "Иж бүрэн" сургууль зохион байгуулаа.

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн баталсан удирдамж, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан сургалтын хөтлбөр төлөвлөгөөний дагуу Халиун суманд гамшгаас хамгаалах &q... Дэлгэрэнгүй

14
09 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах "Команд штаб"-ын дадлага сургуулийг зохион байгууллаа.

Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга, Монгол Улсын Шадар сайдтай, Онцгой байдлын газрын дарга, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин (үр дүнгийн гэрээ), &... Дэлгэрэнгүй

12
09 сар
2016
"Аюулгүй амьдрах ухаан" сургалтыг зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн баталсан удирдамж, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Тонхил, Жаргалан сумдад гамшгаас хамгаалах &... Дэлгэрэнгүй

01
09 сар
2016
"Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлье" нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд гарч буй замын ослын тоо, хохирлыг бууруулах, иргэдийг зам тээврийн о... Дэлгэрэнгүй

01
09 сар
2016
"Болзошгүй усны ослоос урьдчилан сэргийлье" нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга бөгөөд штабын даргын баталсан "Болзошгүй усны ослоос урьдчилан сэргийлье" сэдэвт нэгсдсэн арга хэмжээний удирдамжийн дагуу Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд... Дэлгэрэнгүй