Мэдээ мэдээлэл

13
05 сар
2015
Сэргэлэн суманд команд штабын сургалт зохион байгууллаа

Сэргэлэн сумын Ерөнхий зориулалтай мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн Аж ахуйн нэгж байгууллагын 42 иргэнд Аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Эрүүл мэндийн газартай хамтран Команд штабын сургалтыг 3 өд... Дэлгэрэнгүй

29
04 сар
2015
Баяндэлгэр суманд команд штабын сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн Засаг Даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн  "Гамшгаас хамгаалах сургалтуудыг зохион байгуулах тэхай" А/95 тоот захирамжын дагуу 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-нөөс 29-ны өд... Дэлгэрэнгүй

15
04 сар
2015
Аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт гамшгаас хамгаалах танхимын сургалт зохион байгуулаж бэлтгэл бэлэн байдалтай нь танилцлаа

Аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 1 цагийн танхимын сургалт зохион байгуулж Төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн онцгой байдлын хошууч Д.Бямбадор бэлтгэл бэ... Дэлгэрэнгүй

05
04 сар
2015
Төв чандмань дулааны эрчим хүчний газарт сургалт зохион байгууллаа

Төв аймгийн Төв Чандмань дулааны эрчим хүчний газарт гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй гамшиг ослын үед авах арга хэмжээ сэдвээр 2 цагийн танхимын сургалт зохион байгуулж 32 ажилтан албан х... Дэлгэрэнгүй

10
03 сар
2015
Заамар, Цээл, Угтаал сумдад Гамшгаас хамгаалах арга зүйн сургалт зохион байгууллаа

Заамар, Цээл, Угтаал сумдад гамшгаас хамгаалах арга зүйн сургалтын бодлого төлөвлөгөөг 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдөр газрын даргаар батлуулан 2015 оны 03 дугаар сарын 10, 11 өдрүүдэд  сум,... Дэлгэрэнгүй