Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс үерийн далан сувгийн Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн

Гал унтраах, аврах 63,35 дугаар ангийн албан хаагчид  8, 9,17,21 дүгээр хороодын үерийн далан сувгийг цэвэрлэсэн.