Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотойгоор бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн  хүрээнд Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Дэлхийн Зөн Монгол-Амгалан ОНХХ, Баянзүрх дүүргийн Улаанзагалмайн хороо хамтран  Баянзүрх дүүргийн  2,7,9,24,21,17,19 дүгээр хороодын нийгмийн ажилтан, өрхийн эмнэлгийн эмч, иргэний танхимын ажилтан, хэсгийн ахлагч нар, 48,79 дүгээр сургуулийн багш нар нийт 45 хүнд  “Гамшгийн эрсдэлийг даван туулахад орон нутгийг чадваржуулах”  сэдэвт сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн дарга Б.Ганбат, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын бүсийн удирдагч Б.Сувд-Эрдэнэ нарын хамтран батласан төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 04 дүгээр сарын 07-08-ний өдрүүдэд зохион байгууллагдсан.зохион байгууллаа.

              Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамрагдсан албан хаагчдыг Гал унтраах, аврах 63 дугаар ангийн үйл ажиллагаа, машин техник тоног төхөөрөмжтэй танилцсан. Мөн гал унтраагуур ашиглан гал унтраах дадлага  хийж гал унтраагуур  хэрэглэх заавар зөвлөмжийг өгсөн.