Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын 12 жилийн З дугаар сургууль дээр гал унтраах тактикийн сургууль явагдахтай холбогдуулан Онцгой байдлын газрын урьдчилан сэргийлэх тасгаас “Объектын гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гал гарсан тохиолдолд анги танхимыг орхин гарч аюулгүй цэгт шилжин байрших, түлэгдэлтийн үеийн анхны тусламж, халдварт хачигнд хазуулахаас урьдчилан сэргийлэх” сэдвүүдээр танхимын сургалтыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 17 ны өдөр тус сургуулийн 9-11 дүгээр ангийн сурагч, багш ажилчдыг хамруулан зохион явууллаа. Тус сургалтанд нийт 26 багш ажилчид, сурагчид хамрагдлаа.

Холбоос

http://se.nema.gov.mn/news/130--.html

www.facebook.com/selengeobg