Дорнод аймгийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс, Хэрлэн сумын ЗДТГазартай хамтран “Обьектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлье" сургалт Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтад Хэрлэн сумын 1-10 дугаар багийн нийгмийн ажилтан, Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнууд хамрагдлаа.