Төв аймгийн Баянхошуу буюу 3 дугаар багт байрлах "Бумбардай" цэцэрлэгийн 18 багш ажилчдад Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх "Өрхийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх сургалтыг явуулж эцэг эхчүүдэд Өрхийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх 3 өдрийн аян зохион байгууллаа.