Нийслэлийн Онцгой комиссын шуурхай штабын 2021 оны 25 дугаар цахим хурлын 04 дүгээр хурлын тэмдэглэлээс өгсөн үүрэг даалгаврын 3 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Тохижилт худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын тасгаас нийт 4 алба хаагч хамтран дүүргийн 1, 2 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллалаа.