Арвайхээр сумын хэмжээнд Коронавирс "COVID-19"-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, цар тахалтай тэмцэх хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн ангийг дайчлах, хүн хүч, техник хэрэгслийн бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгалаа. Бэлэн байдлын үзлэгт 24 мэргэжлийн ангийн 96 техник хэрэгсэл, 360 хүн хамрагдсан.