АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ Өвөрхангай аймгийн "Их-Өшгөг" ХХК-ний байранд гал унтраах тархалтын сургуулийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ний 16 цагт зохион байгуулсан. сургалтаар "Гал түймэр" "Гамшгийн ерөнхий ойлголт" гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааны талаар товч танилцуулсан. Сургалтад 11 ажилтан албан хаагчийн халууныг үзэж, гарыг нь ариутган маск зүүлгэж хүн хоорондын зайг бариулан 1:30 цагийн багтаамжтайгаар зааж коронавирусийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж зааврыг өгч ажилласан