Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын 1-р цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл ангийн 75 хүүхдүүдэд "Галын аюул" сэдэвт сургалтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр 30 минутын хугацаатай зохион байгуулаа.