Аймгийн Онцгой комиссоос гаргасан тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт, Шинэ төрлийн Коронавирус халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор бэлэн байдлыг шалгаж ажиллаж байна.