Онцгой байдлын албаны үйл ажиллагаа, албан хаагчдын ажил, мэргэжлийн онцлогийг таниулан ойлгуулах, мэргэжлээ зөв сонгоход туслах зорилгоор Архангай аймгийн ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн ахлах ангийн 25 сурагчдад албаны үйл ажиллагааг сурталчлан таниулж, ДХИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө.