Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны нутаг дэсвгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн баримт бичгийн тухай ойлголт, байгууллагын галын аюулгүй байдлын хэрхэн хангах, тавигдах шаардлага, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах, ажиллуулах зааварыг танилцуулж танхимийн сургалтыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15:00-17:00 цагийн хооронд тус хэлтсийн сургалт, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ахлах дэслэгч Д.Алтантуяа хорооны иргэний танхимд зохион байгууллаа.