Баруун-Урт сумын 11 цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл бүлгийн нийт 400 хүүхдэд гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олгож бяцхан үрстэйгээ харилцан ярилцлаа.