Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн  баталсан сургалтын удирдамж, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн “Дэлхийн зөн Монгол” ОУБ-ийн Говь-Алтай ОНХХ, Улаан загалмайн хороотой хамтран Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг, чадавхийг олон нийтэд олгох “Бэлэн бай” сургалтын багцын дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 18-25-ны хооронд Гуулин тосгон, Дэлгэр, Чандмань сумын, Эрдэнэ, Цогт, Бигэр сумын нийт 318 иргэнд сургалтыг зохион байгууллаа.