Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүний эрүүл мэндийг дэмжих, бие бялдарыг хөгжүүлэх, аврах ажиллагааны байнгын бэлтгэлжилтийг хангах, алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж материаллаг баазаа бэхжүүлэх зорилгоор спорт заалны барилгын ажлыг 2016 оны 05 сард эхлүүлэн 70 хувийн гүйцэтгэлтэй барьж гүйцэтгээд  байна. 

     Барилгын шав тавилаа. 2016.05 сар  

Барилгын аяган суурийн ажлыг эхлүүлэв.

Спорт заалны барилгын суурийн ажлын явц

Барилгын бүс бетон, шалны цутгалтын ажлын явцын зураг

Барилгын суурь, баганыг цутгах ажлын явц

Барилгын багана краказын ажил дууссаны дараа

Барилгын дээврийн нуруу тавих ажлын явцын зураг

Барилгын дээврийг сэндвичэн хавтангаар дээвэрлэсэн байдал

Барилгын дотор байдал

Барилгын гадна байдал