Улсын хэмжээнд гарч байгаа зам тээврийн холбогдолтой ослын тоо, хохирлыг бууруулах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг авран хамгаалахад нэгдсэн арга хэмжээний зорилго оршино. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Жаргалант, Булган сумуудаар дайран өнгөрдөг автозамын постуудад 2016 оны 08 дугаар сарын 11-нээс 08 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл өдөр бүр 2 албан хаагчийг томилгоожуулж 1 офицероор ахлуулан үүрэг гүйцэтгэлээ.