Сургалтын жагсаалт

30
11 сар
-0001

ЭБЦТС-ТӨХК-ны ажилтан албан хаагчдад зохион явуулах танхимын болон дадлага сургуулийн төлөвлөгөө гарган ОБГ-ын дарга болон ЭБЦТС-ний дарга нараар  тус тус батлуулан 2015 оны 11 дүгээр сарын... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад сурталчлах зорилгоор Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Гамшгаас хамгаалах улсын хянал... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын ахмад  С.Бат - Үсэг 2015 оны 11 дүгээр сарын  06-ны... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
30
11 сар
-0001
МОН13/301 ТӨСЛИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

       Аймгийн Сэлэнгэ суманд  НҮБХХ-ын “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн гамшгийн менежментийг боловсронгуй болгох нь”  МОН13/301 төслийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй&n... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
БУЛГАН АЙМГИЙН 16 СУМАНД ӨРХИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

    Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний дэд хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Өрхийн бэлэн байдал"-ыг сайжруулах, гамшиг ослыг хохирол багатай... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
Могод  суманд Команд штабын сургууль зохион байгууллаа.

   Аймгийн Засаг дарга, Могод сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, Онцгой байдлын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Гамшиг ослын ¿åä с... Дэлгэрэнгүй