Сургалтын жагсаалт

30
11 сар
-0001
“АВРАГЧ-2015”  ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

    Хүүхдүүдийг аюулгүй амьдрах ухаанд суралцуулах,  аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах арга зүйд сургах, болзошгүй гамшиг ослын үед өөртөө бол... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
МОН13/301 ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БУЛГАН АЙМГИЙН САЙХАН, ТЭШИГ, СЭЛЭНГЭ СУМДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

       “Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежмент, зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь“ МОН13/301 төслийн хүрээнд Булган аймгийн Сайхан, Тэшиг, Сэлэ... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
“АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБОО”-ТОЙ ХАМТРАН ГАМШИГ ОСЛООС  УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

         Булган сумын “Ажил олгогч эздийн холбоо”-той хамтран худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийн дарга, захирал нарт Гамшгаа... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
АНГИЛЛЫН СУРГАЛТЫГ 16 СУМ 1 ТОСГОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

             Булган аймгийн 16 суманд 4 сард аймгийн Засаг даргын нэрэмжит ГХТХууль, ГАБТХууль бусад хууль, эрх зүйн бичиг баримтын хэрэгжилт, сумын гамшгаас хамгаал... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
ҮЗҮҮЛЭХ СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

          Булган аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэстэй хамтарч сумдын бүртгэлийн ажилтнуудыг хамруулан Сайхан суманд “Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдын гэмт хэрэг, г... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
Сургуулийн нээлтэд 4400 гаруй хүн оролцлоо

Монгол Улсын Шадар сайд, нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газраас нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулж байгаа Гамшгаас хамгаалах иж... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
30
11 сар
-0001
30
11 сар
-0001
Өлгий сумын 1-р сургуулийн сурагчдад сургалт явуулав

Аймгийн Засаг даргын баталсан ангиллын сургалт явуулах төлөвлөгөөний дагуу Өлгий сумын 1 дүгээр дунд сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад сургалт явуулав. Сургалтанд 57 сурагч хамрагдав. Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001

АНУ-ын санхүүжилтээр ДЗОУБ, ОБЕГ хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Сургуулиудын гамшгийн эрсдлийг бууруулах, даван туулах чадавхийг дээшлүүлэх” төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймагт Байгалийн ух... Дэлгэрэнгүй