Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах, аврах 58 дугаар ангийн #Эмэгтэйчүүдийн_зөвлөл Аарц аяныг зохион байгуулж 2020.11.15-ны өдөр Хорио цээрийн дэглэмд үүрэг гүйцэтгэж байгаа Орхон аймгийн #Онцгой_байдлын_газар, #Цагдаагийн_газар, #Дотоодын_цэрэг_, #зэвсэгт_хүчний анги нэгтгэлийн 160 гаруй алба хаагчдад дулаан сэтгэл, халуун аарцаа өгч ажилласан байна. Нийт Онцгой байдлын албаны алба хаагчиддаа бид хамтдаа чадна. #Эмэгтэйчүүдийн_зөвлөл