Мэдээ мэдээлэл

27
07 сар
2016
"Үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлье" нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн шуурхай удирдлагын газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 6/1496 тоот үүргийн дагуу аймгийн Засаг дарга, Онцгой комиссын даргын 06 дугаар сарын 30-н... Дэлгэрэнгүй

24
06 сар
2016
Усны дадлага сургууль зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/347 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх, Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/27 дугаар тушаал, су... Дэлгэрэнгүй

14
06 сар
2016
ОБЕГ-ын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын дарга хурандаа Д.Батсайханаар ахлуулсан ажлын хэсэг Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газарт ажиллалаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын дарга хурандаа Д.Батсайханаар ахлуулсан ажлын хэсэг 2016 оны 06 дугаар сарын 10-11-ний хооронд Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газры... Дэлгэрэнгүй

14
06 сар
2016
Улсын нөөцийн салбарын энгийн ажилчдын сургалтыг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Улсын нөөцийн балбарын энгийн ажилчдын 1 өдрийн сургалтыг 06 дугаар сарын 13-ны өдөр Онцгой байдлын газрын... Дэлгэрэнгүй

09
06 сар
2016
"Дэвжээ" тэмцээн зохион байгууллаа.

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохицуулах зөвлөл, Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Дэлгүүрүүдийн холбооноос хамтран баталсан " Архи- Тамхигүй, Эрүүл аюу... Дэлгэрэнгүй

09
06 сар
2016
"Аюулгүй амьдрах ухаанд " Суралцъя ! , хэвшүүлье !, нөлөөлье ! " сэдэвт эссэ бичлэг, гар зургийн уралдааныг зохион байгууллаа.

Хүүхдийн бүтээлээр дамжуулан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдийн үзэл санааг шийдвэр гаргах түвшинд хүргэж, хүүхдэд чиглэсэн гамшгийн эрсдлийг бууру... Дэлгэрэнгүй

20
04 сар
2016
Дадлага сургууль зохион байгуулсан тухай

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.5, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдр... Дэлгэрэнгүй

23
02 сар
2016
Офицер бүрэлдэхүүний зөвлөгөөн "Хишиг өдөр зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2016 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, Онцгой байдлын газрын офицер бүрэлдэхүүний мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, албаны бэлтгэл бэлэн байдал, бие бялдар, сэ... Дэлгэрэнгүй

01
02 сар
2016
"Өсвөрийн аврагч" бүлгэмийн багш, сурагчдад "Гамшгийн үеийн үүрэг, оролцоо" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газрын дарга, "Дэлхийн зөн Монгол" ОУБ-ийн Говь-Алтай ОНХХ-ийн менежер нарын 2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хамтран баталсан удирдамжийн дагуу Есөнбулаг сумын ерөн... Дэлгэрэнгүй

01
02 сар
2016
Галын аюулаас урьдчиилан сэргийлэх ухуулга сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн баталсан "Гэр хорооллын айл өрхүүдийн галын аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт шалгалт, ухуулга сурталчилгаа хийх тухай" уди... Дэлгэрэнгүй