Мэдээ мэдээлэл

20
01 сар
2020
АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Онцгой байдлын хэлтсийн албан хаагчдад "Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт" сэдэвт бие бүрэлдэхүүний сургалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны ө... Дэлгэрэнгүй

23
11 сар
2019
ИРГЭДЭД ГАЛ ТҮМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ  СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/2434 үүрэг хүргүүлэх албан бичиг, Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын га... Дэлгэрэнгүй

21
11 сар
2019
ТАРХАЛТЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах аврах 12 дугаар ангийн хуваарь төлөвлөгөөний дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 25 ажилтан албан хаагчдад  2019 оны 11 дүгээр ... Дэлгэрэнгүй

21
11 сар
2019
СУРАГЧДАД “АМЬДРАХ ЧАДВАР”  СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Улсын тэргүүний мэргэд Лабортори сургуулийн 4б ангийн сурагчдад гамшгийн тухай ойлголт, байгалийн аюулт үзэгдэл, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй бай... Дэлгэрэнгүй

18
11 сар
2019
БАЙГУУЛЛАГЫН ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Онцгой байдлын газрын Ангиллын сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу Аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх мэдлэг боловсрол олгох, обьеотын галын аюулгүй байдлыг ха... Дэлгэрэнгүй

11
11 сар
2019
ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/130 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд Ажилтан албан хаагчдад гамшгаас хамгаалах, гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, байгууллагын гамшгийн эрсд... Дэлгэрэнгүй

05
11 сар
2019
ГАЛ АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТАНД 956  АЙЛ ӨРХ ХАМРАГДАЛАА

Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/2434 үүрэг хүргүүлэх албан бичиг, Өвөрхангай аймгийн Онцгой байдлын га... Дэлгэрэнгүй

04
11 сар
2019
ГАЛ ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн 47 сувилагч, мэргэжилтэнүүдэд 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр гал түймэр үүсэх шалтгаан нөхцөл, галын анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй ажилла... Дэлгэрэнгүй

30
10 сар
2019
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БУУХИА ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өвөрхангай аймаг дахь Политехник коллежийн 1 жилтэй ангиудын сурагчдад “Гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох” хичээлээр үзсэн мэдлэгийг бататгах зорилгоор гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, эмн... Дэлгэрэнгүй

29
10 сар
2019
БЭЛЭН БАЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Өвөрхангай аймаг дахь “ЧИНМЭНД” эмнэлгийн ажилчдад гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, галын аюулгүй байдал сэдвээр 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар... Дэлгэрэнгүй