Мэдээ мэдээлэл

05
07 сар
2017
Аюул, осол, болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр баталсан А/59 дүгээр тушаалын хэржилтийн хүрээнд сургалт зохион байгуулсан.Зорилго.Баяр наадмын өдрүүдэд иргэдэд нийтийн хо... Дэлгэрэнгүй

30
06 сар
2017
Ахуйн аюул, осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр баталсан А/49 дүгээр тушаалын хэржилтийн хүрээнд сургалт зохион байгуулсан.Зорилго.Сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд аюул, ослы... Дэлгэрэнгүй

21
06 сар
2017
Газар хөдлөлтийн тухай ойлголт, газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах

Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Суурин Төлөөлөгчийн газрын хүсэлтээр 2017 оны 06 дугаар сарын 21-ны өдөр НҮБ-ын ажилтан, ажиллагсдад болзошгүй “Газар хөдлөлтийн тухай ойлголт, газар хөдлөлтийн үед... Дэлгэрэнгүй

15
06 сар
2017
Байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдсон үед тусгай бүлгийн алба хаагчдын ажиллагаа

Нийслэлийн Цагдаагийн газрын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14/2970 тоот хамтран ажиллах хүсэлтийн дагуу тус газрын харъяа тусгай бүлгийн алба хаагч нарт  танхимын сургалт зохион байгуулл... Дэлгэрэнгүй

09
06 сар
2017
Газар хөдлөлт, Үер, усны аюул, Гал түймрийн тухай ойлголт

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын  даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр баталсан А/48 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд болзошгүй “Газар хөдлөлт, Үер, усны аюул, Гал түймрийн тухай... Дэлгэрэнгүй

23
05 сар
2017
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Сэтгэл зүйн бэлтгэл

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай А/309, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны А/02 дугаар тушаал, 2017 оны сургуулий... Дэлгэрэнгүй

02
05 сар
2017
Болзошгүй гал түймэр, газар хөдлөлтийн тухай, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр баталсан “Их дээд болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн багш, ажилтан, оюутан, сурагч нарт сургалт зо... Дэлгэрэнгүй

02
05 сар
2017
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн танилцуулга, Мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан зөвлөмж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай А/309, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны А/02 дугаар тушаал, 2017 оны сургуулийн жилийн... Дэлгэрэнгүй

28
04 сар
2017
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах дадлага сургууль

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай Улсын Онцгой комиссын болон Онцгой байдлын Ерөнхий газрын 2017 оны 01, Нийслэлийн Онцгой комиссын 2017 оны 03 тоот албан даалгавар,... Дэлгэрэнгүй

18
04 сар
2017
Жуулчны баазын галын аюулгүй ажиллагаа ба гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх

Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төвийн  2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 106/17 тоот хамтран ажиллах хүсэлтийн дагуу болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт... Дэлгэрэнгүй