Мэдээ мэдээлэл

15
08 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюул, үер ус, хүн малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулж ажиллаа.

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжын дагуу 2016 оны 08-р сарын 12-ний өдөр Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ахлах дэслэгч Б.Сүмб... Дэлгэрэнгүй

09
08 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

2016 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын ахлах дэслэгч Б.Сүмбэрхүү би Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэ... Дэлгэрэнгүй

09
08 сар
2016
Усны ослоос урьдчилан сэргийлж ажиллаж байна

Онцгой байдлын ерөнхий газрын  даргын баталсан " Болзошгүй усны ослоос урьдчилан сэргийлье" сэдэвт нэгдсэн удирдамжийн  дагуу Чингэлтэй дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн Гал унтраах... Дэлгэрэнгүй

24
06 сар
2016
Болзошгүй гамшгаас хамгаалах, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх

Дүүргийн Улаан Загалмайн хороо, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтран тус дүүргийн 31 дүгээр хорооны ажлын алба болон сайн дурын ажилтан нарт болзошгүй аюулт үзэгдэл техникийн холбогдолтой ослоос урьд... Дэлгэрэнгүй

23
06 сар
2016
Мэргэшүүлэх давтан сургалт "Галын хор хөнөөлийг таслан зогсоох" сэдэвт сургалт

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны б/106 тоот тушаалаар баталсан "Цагдаагийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 2016 оны сургалтын төлөвлөгөө"-ний дагуу Нийтийн хэв журам са... Дэлгэрэнгүй

15
06 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн онцгой байдлын дэслэгч Б.Сүмбэрхүү би 2016 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Чингэлтэй д... Дэлгэрэнгүй

15
06 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын дэслэгч Б.Сүмбэрхүү би 2016 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Дүүргийн 14... Дэлгэрэнгүй

15
06 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын дэслэгч Б.Сүмбэрхүү би 2016 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Дүүргийн 14... Дэлгэрэнгүй

09
06 сар
2016
Гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт, гал унтраах дадлага сургалт зохион байгуулсан тухай

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Онцгой байдлын дэслэгч Б.Сүмбэрхүү би 2016 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдөр Ашигт малтм... Дэлгэрэнгүй

08
06 сар
2016
Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын "Болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх удирдамж"-ын хүрээнд, нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган хэлтсийн даргаар батлуулж 2016 оны 05 дугаар с... Дэлгэрэнгүй