Мэдээ мэдээлэл

18
05 сар
2017
газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжэээ

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн сургалт суртачилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан дэслэгч Х.Сумъяа Чингэлтэй дүүргийн Улаан загалмайн хороотой хамтран тус дүүргийн ерөнхий боловсро... Дэлгэрэнгүй

02
05 сар
2017
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн танилцуулга, Мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан зөвлөмж

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай А/309, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны А/02 дугаар тушаал, 2017 оны сургуулийн жилийн... Дэлгэрэнгүй

02
05 сар
2017
Болзошгүй гал түймэр, газар хөдлөлтийн тухай, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр баталсан “Их дээд болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн багш, ажилтан, оюутан, сурагч нарт сургалт зо... Дэлгэрэнгүй

28
04 сар
2017
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, унтраах дадлага сургууль

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай Улсын Онцгой комиссын болон Онцгой байдлын Ерөнхий газрын 2017 оны 01, Нийслэлийн Онцгой комиссын 2017 оны 03 тоот албан даалгавар,... Дэлгэрэнгүй

18
04 сар
2017
Жуулчны баазын галын аюулгүй ажиллагаа ба гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх

Аялал Жуулчлалын Тогтвортой Хөгжлийн Төвийн  2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 106/17 тоот хамтран ажиллах хүсэлтийн дагуу болзошгүй гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх танхимын сургалт... Дэлгэрэнгүй

12
04 сар
2017
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Сэтгэл зүйн бэлтгэл

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай А/309, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2017 оны А/02 дугаар тушаал, 2017 оны сургуулийн жилийн... Дэлгэрэнгүй

06
04 сар
2017
Гал унтраах тактикийн сургууль, газар хөдлөлт, аврах ажиллагааны сургууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр нийслэлийн Онцгой байдлын газар,  Банануур дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс, нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хатгаалах сургалт арга зүйн төв, тус дүүргийн Улаан Заг... Дэлгэрэнгүй

22
03 сар
2017
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоол

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн баталсан Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт явуулах төлөвлөгөө, хуваарийн дагуу нийслэлийн Засаг... Дэлгэрэнгүй

16
12 сар
2016
“МЭДЛЭГЭЭ ТҮГЭЭЦГЭЭЕ: Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоо ба хариуцлага”сэдэвт сургалт

Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, Боловсролын хэлтсийн даргын хамтран баталсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр “МЭДЛЭГЭЭ ТҮГЭЭЦГЭЭЕ: Газар... Дэлгэрэнгүй

15
12 сар
2016
“МЭДЛЭГЭЭ ТҮГЭЭЦГЭЭЕ: Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоо ба хариуцлага”сэдэвт сургалт

Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, Боловсролын хэлтсийн даргын хамтран баталсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр “МЭДЛЭГЭЭ ТҮГЭЭЦГЭЭЕ: Газар... Дэлгэрэнгүй