Мэдээ мэдээлэл

06
10 сар
2015
хууль сурталчилах өдөрлөг

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчлэсэн найруулгыг сурталчилах өдөрлөг Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын дэслэгч Б.Өлзийсайхан Дэлгэрэнгүй

17
09 сар
2015
"Говийн баавгай" сургалт

ОНТГЭБ-х үндэсний дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн ЕБС-ийн 4 сургуулийн 7 дугаар ангийн 120 сургачдын дунд "Говийн баавгай" сэдэвт сургалтыг Дэлхийн Налайх ОНХХ, Улаан загалмайн хороо, Болов... Дэлгэрэнгүй