Мэдээ мэдээлэл

20
04 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал
13
04 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал

Завхан аймгийн Байгаль орчны салбарын нэгдсэн зөвлөгөөд Өрхийн бэлэн байдал сургалтыг нийт 180 хүнд  зохион байгуулсан. Сургалтанд 24 сумын Байгаль орчны улсын байцаагч, Байгаль хамгаалагч, Тарва... Дэлгэрэнгүй

06
04 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал сургалт

Шадар сайдын 2013.04.01-ны 35 дугаар тушаалаар  баталсан Олон нийтэд тулгуурласан Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Отгон, Шилүүстэй, Цагаанчулуут, Цагаанхайрхан сумдад... Дэлгэрэнгүй

26
03 сар
2015
 ЗАВХАН АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 339, 340 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД

УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД Монгол улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Засгийн Газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 339, 340 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын... Дэлгэрэнгүй

16
03 сар
2015
Алба сурталчлах ажлын хүрээнд

ОБЕГ-ийн даргын 2015.02.25-ны 01 албан даалгаврын 1.4 дэх заалтыг үндэслэн Хүүхдийг гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн онцлог, хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлах, гамшгийн бэлэн байдлыг хангах... Дэлгэрэнгүй

13
01 сар
2015
Онцгой байдлын үе дэх хүүхэд хамгаалал

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу урьдчилан сэргийлэх хяналтын тасаг,  Дэлхийн зөн Монгол ОУБ-ын “З... Дэлгэрэнгүй

11
01 сар
2015
Ерөнхий боловсролын сургуулийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг сайжруулах” сэдэвт сургалт

Монгол Улсын Шадар Сайдын 2013 оны 4 сарын 1-ны   35 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэж ажиллах хүрээнд ОБЕГ, ДЗМОУБ, Аймгийн ЗДТГ, ОБГ ба хэлтсүүд, ТББ-д хамтран “Ерөнхий боловсролын су... Дэлгэрэнгүй