Мэдээ мэдээлэл

27
10 сар
2015
Онцгой байдлын газрын албан хаагчдад Замын хөдөлгөөний шинэчлэгдсэн дүрмээр сургалт явууллаа.

Замын цагдаагийн тасагтай хамтран Онцгой байдлын газрын албан хаагчдад Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шинэчлэгдсэн дүрмийн заалт бүрээр 2 цагийн  сургалт зохион байгууллаа.  ... Дэлгэрэнгүй

26
10 сар
2015
ОБГ-ын алба хаагчдыг өвлийн хувцсанд шилжүүлэх нэгдсэн үзлэг шалгалтыг зохион байгууллаа.

Монгол улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын тусгай албан хаагчийн дүрэмт хувцас хэрэглэх журам, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 10 дугаар са... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах команд штабын дадлага, сургууль зохион байгууллаа.

Монгол улсын “Гамшгаас хамгаалах тухай” хууль, аймгийн Засаг даргын “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон Удирдах бүрэлдэхүүний дадлага, сургууль зохион байгуулах тухай” 2015 оны... Дэлгэрэнгүй

19
10 сар
2015
"Миний гэр бүлийн хөгжлийн хөтөлбөр" сургалт зохион байгуулагдлаа

Хүүхэд, эцэг, эхчүүдийн хамтын үйл ажиллагааны үр дүнд хүүхдүүд, эдийн засаг, эрүүл мэндийн болосролоо дээшлүүлэх, аюулгүй байдлаа хамгаалах арга ухаанд суралцах мэдлэг ойлголттой болгоход арга зүйн д... Дэлгэрэнгүй

13
10 сар
2015
“Аюулгүй амьдрах мэдлэг”

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний дагуу 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр... Дэлгэрэнгүй

13
10 сар
2015
“Ахлагчийн нэг өдөр”

“Ахлагчийн зөвлөл”-өөс Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг тохиолдуулан “Ахлагчийн нэг өдөр” арга хэмжээг аймгийн төвийн Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын 5, 11, 8, 1... Дэлгэрэнгүй

12
10 сар
2015
Тактик сургууль

Тус газрын Гал унтраах аврах 52 ;дугаар ангийн 2 дугаар салааны бие бүрэлдэхүүн 10 дугаар багт байрлах “Дорнод их сургууль”-ийн багш, ажилчид, оюутан сурагчдад Гал түймрээс өөрийгөө болон... Дэлгэрэнгүй

12
10 сар
2015
"Аюулгүй амьдрах мэдлэг дадлага олгох"

2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр аймгийн Хэрлэн сумын Ерөнхий боловсролын 11 дүгээр сургуулийн 9 дүгээр ангийн 25 сурагч, 5 дугаар сургуулийн 11 дүгээр ангийн 31 сурагч нийт 56 сурагчийг оролцуулан... Дэлгэрэнгүй

09
10 сар
2015
“Гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох, гал унтраах болон аврах багаж хэрэгслээр ажиллах”

Хэрлэн сумын Гамшгаас хамгаалах ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн 63 иргэнд “Гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох, гал унтраах болон аврах багаж хэрэгслээр ажиллах” дадлага олгох сургалтыг... Дэлгэрэнгүй

08
10 сар
2015
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Гамшгаас хамгаалах албадын бэлэн байдлын үзлэг” зохион байгуулагдлаа..

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Гамшгаас хамгаалах албадын бэлэн байдлын үзлэг”-ийг батлагдсан удирдамжийн дагуу 2015 оны 10 дугаар сарын 8-12-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд аймгийн гамшгаас х... Дэлгэрэнгүй