Мэдээ мэдээлэл

29
09 сар
2015
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны бүрэлдэхүүнд "Галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай" дадлага, сургалтыг зохион байгуулав.

Галын аюулгүй байдлыг хангах, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг сурталчилах  зорилгоор  аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны бүрэлдэхүүнд 2015 оны 09 дүгээр сарын... Дэлгэрэнгүй

25
09 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг анх удаа зайнаас зохион байгуулав.

     “Шинэ Дорноговь-II”  тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ул... Дэлгэрэнгүй

23
06 сар
2015
Алба сурталчилах “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгууллаа.

        Монгол улсын засгийн газрын 2015 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөрийн 80 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийг газар болгосонтой холбогдуулан Онцгой... Дэлгэрэнгүй