Мэдээ мэдээлэл

25
03 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Хонгор, Орхон сумын ЗДТГ, ДЗОУБ-ын ДНХХ-тэй хамтран аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, гэр хорооллын айл өрхүүдийн гал түймрийн тоо, хохирлыг бууруулах зорилготойгоор Да... Дэлгэрэнгүй

20
03 сар
2015
 "Миний мэдэх Онцгой байдлын алба" зохион бичлэгийн уралдаан

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургах зорилготой "Миний мэдэх Онцгой байдлын алба" сэдэвтэй зохион бичлэгийн уралдааныг 2015.02.15-наас 03.20-ны хооронд... Дэлгэрэнгүй

10
03 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Дархан сумын ЗДТГ, ДЗОУБ-ДНХХ-тэй хамтран аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, гэр хорооллын айл өрхүүдийн гал түймрийн тоо, хохирлыг бууруулах зорилготойгоор Дархан сумын... Дэлгэрэнгүй

03
03 сар
2015
"МАРШ ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ"-ийн цогцолбор тэмцээн

Дэлхийн иргэний хамгаалалтын өдрийг тохиолдуулан Онцгой байдлын газрын офицер, ахлагч бүрэлдэхүүний дунд бие бялдрын бэлтгэл, авхаалж самбаа, мэргэжлийн ур чадварыг сорьсон "МАРШ ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛ&q... Дэлгэрэнгүй

31
01 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Аймгийн ОБГ-аас гал түймэр, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, мэдлэг боловсрол олгох, гэр хорооллын айл өрхүүдийн гал түймрийн тоо, хохирол, эрсдлийг бууруулахад иргэд... Дэлгэрэнгүй

27
01 сар
2015
"Эбола вирусын халдварын сэжигтэй тохиолдол, дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдлыг хангах" сэдэвт дадлага сургууль

Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн алба бусад мэргэжлийн албад, ОБГ-ын ажилтан албан хаагчдыг сургаж дадлагажуулах, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах зорилгоор "Эбола вирусын халдварын сэжигтэй тохиолдо... Дэлгэрэнгүй

24
01 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Дархан сумын ЗДТГ, 8-р баг, ОБГазар, Дэлхийн зөн ОУБайгууллага хамтран 2015 оны 1-р сарын 24-нд "Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо" сэдэвт өдөрлөгийг 8-р багийн иргэдийн дунд зо... Дэлгэрэнгүй

15
01 сар
2015
Гал унтраах автомашины жолооч нар Замын хөдөлгөөний дүрмээр сургалт явууллаа.

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газар, Цагдаагийн газартай хамтран Аврах гал унтраах ангиудын гал унтраах автомашины жолооч нарт Монгол улсын Çàìûí õº&a... Дэлгэрэнгүй