Мэдээ мэдээлэл

08
09 сар
2015
Хорт хий утаанаас хамгаалах багтай ажиллах дадлага, сургууль

Газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу хорт хий утаанаас хамгаалах багтай ажиллах дадлага, сургуулийг 2015 оны 09 сарын 08-ны өдөр Гал унтраах, аврах 54-р анги дээр зохион байгууллаа. Дэлгэрэнгүй

21
08 сар
2015
Дүйцүүлэх албаны сургалт

Аймгийн дүйцүүлэх албаны албан хаагчдад Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Ойн тухай хууль болон болзошгүй аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослын дайчилгааны... Дэлгэрэнгүй

14
08 сар
2015
Өсвөрийн аврагч

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 618 дугаар албан даалгаврын хүрээнд Онцгой байдлын газраас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг "ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ&qu... Дэлгэрэнгүй

06
08 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал

“Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог хангах, тэдэнд аюулгүй амьдра... Дэлгэрэнгүй

30
07 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал
24
07 сар
2015
Өрхийн бэлэн байдал

“Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог хангах, тэдэнд аюулгүй амьдра... Дэлгэрэнгүй

17
06 сар
2015
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад иргэдийн оролцоо” сэдэвт өдөрлөг

Аймгийн ОБГ, Дархан сумын ЗДТГ, Дэлхийн зөн ОУБ, Гамшгийн эрсдлийг бууруулах МОН 13/301 төсөлтэй хамтран Аюулт үзэгдэл техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх мэдлэг боловсро... Дэлгэрэнгүй

01
06 сар
2015
"Гал тоглоом биш" гар зургийн уралдаан

Хүүхдийн сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх, зураг зурах авъяасыг нь нээх, гал түймрийн хор хөнөөлийг ойлгуулах, урьдчилан сэргийлэх, даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллахын давуу тал, хүүхдийн болгоо... Дэлгэрэнгүй

01
05 сар
2015
Өсвөрийн аврагч бүлэг

Онцгой байдлын газар, Дэлхийн зөн монгол олон улсын байгууллагын "Дархан нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр" хамтран Дархан-Уул аймгийн ЕБС-уудын дунд "ГАМШГИЙН ЭРСДЛЭЭС ХАМГААЛАГДСАН ЗАГВАР СУР... Дэлгэрэнгүй

26
03 сар
2015
"Газар хөдлөлт"-ийн гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага, сургууль

Монгол улсын Засгийн газрын 339, 340 дүгээр тогтоолын хүрээнд "Газар хөдлөлт"-ийн гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулийг Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд зох... Дэлгэрэнгүй