Мэдээ мэдээлэл

19
01 сар
2016
2016 оны хичээлийн жилийн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан тухай

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/347 дугаар тушаал, 2016 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 2/40 тоот албан бичиг, Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны 01 д... Дэлгэрэнгүй

13
11 сар
2015
Сахилга, ёс зүйг сайжруулах сарын аян зарлалаа.

Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газрын ёс зүйн албанаас "Сахилга ёс зүйг сайжруулах сарын аян" зарлан хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулан газрын даргаар батуулан ажиллаж байна.Албан хаагчдыг... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

НҮБ-ийн Ерөнхий ассемблейн 2009 оны 64/200 дугаар шийдвэрийн дагуу жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-ныг "Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын өдөр" болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсонтой холб... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
"Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит бэлэн байдлын үзлэг" зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/134 тоот захирамж, 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн баталсан удирдамж, Онцгой байдлөн газрын даргын 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн баталсан сурга... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
"Галын аюулгүй байдлын тухай хууль"-ийн шинэчилсэн найруулгыг олон нийтэд сурталчлах өдөрлөг зохион байгууллаа.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ний өдрийн 1/2791тоот үүрэг, ОБЕГ-ын ГУСГын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 6/2821 тоот албан бичгийн дагуу "Галын а... Дэлгэрэнгүй

21
10 сар
2015
"Өрхийн бэлэн байдал"

"Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийн хүрээнд орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 2015 оны 10 дугаар сарын 06-07-ны хооронд сумдын ЗДТГ-ын дарг... Дэлгэрэнгүй

07
10 сар
2015
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/134 тоот захирамж, 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн баталсан удирдамж, Онцгой байдлын газрын даргын 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн баталсан сурга... Дэлгэрэнгүй