Мэдээ мэдээлэл

27
05 сар
2015
Хутаг-Өндөр суманд “Болзошгүй гамшгийн үед нутгийн удирдлагын үйл ажиллагаа” сэдэвт гамшгаас хамгаалах сургууль зохион байгууллаа.

     Гамшиг осол, аюулт үзэгдэл,   гал ò¿éìрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх,  тохиолдсон їед  àâðàõ &agrav... Дэлгэрэнгүй

30
04 сар
2015
ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН ҮЕД АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАХ ДАДЛАГА СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

            Булган сумын албан байгуулагуудын түймрийн дайчилгааны  1, 2 –р ээлжийн бүрэлдэхүүний хувийн болон албаны бэлэн байдлыг 04 сарын 30-ны өдөр шалгаж&... Дэлгэрэнгүй

29
04 сар
2015
ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

              04 сарын 29-ний өдөр Булган сумын Ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний бэлэн байдлыг шалгаж, “Мэргэжлийн ангийн дүрэм”, Мэр... Дэлгэрэнгүй

11
03 сар
2015
ЦАЦРАГ ХИМИЙН АЮУЛЫГ ҮНЭЛЖ  МЭДЭЭЛЭХ АЛБАНД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

         Ус цаг уур орчны шинжилгээний албаны хүсэлтээр ажилтан алба хаагчдад нь байгалийн болон цацраг химийн аюулыг үнэлж мэдээлэх албаны онцлог гүйцэтгэх үүрэг чиглэлийн та... Дэлгэрэнгүй

13
01 сар
2015
СУРГАЛТ ДАДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

       “Газар хөдлөлтийн гамшгийн хор уршгийг арилгах ажиллагааны үед олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах” сэдвээр хийх сургуулийн төлөвлөгөөг аймгийн Цагдаагийн газар,... Дэлгэрэнгүй

13
01 сар
2015
СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

        Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагын “Булган хангай нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр”, “Булган орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр”-тэй хамтран 16 сум 1 т... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
Могод  суманд Команд штабын сургууль зохион байгууллаа.

   Аймгийн Засаг дарга, Могод сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, Онцгой байдлын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Гамшиг ослын ¿åä с... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
“АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН ХОЛБОО”-ТОЙ ХАМТРАН ГАМШИГ ОСЛООС  УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

         Булган сумын “Ажил олгогч эздийн холбоо”-той хамтран худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийн дарга, захирал нарт Гамшгаа... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
“АВРАГЧ-2015”  ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

    Хүүхдүүдийг аюулгүй амьдрах ухаанд суралцуулах,  аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах арга зүйд сургах, болзошгүй гамшиг ослын үед өөртөө бол... Дэлгэрэнгүй

30
11 сар
-0001
МОН13/301 ТӨСЛИЙН ДЭМЖЛЭГТЭЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

       Аймгийн Сэлэнгэ суманд  НҮБХХ-ын “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн гамшгийн менежментийг боловсронгуй болгох нь”  МОН13/301 төслийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй&n... Дэлгэрэнгүй