Мэдээ мэдээлэл

10
11 сар
2015
Өсвөрийн аврагч бүлгийн багш, сурагчийн гарын авлагыг хүлээлгэн өглөө.

Дэлхийн Зөн Монгол Олон Улсын байгууллагаас өгсөн Өсвөрийн аврагч бүлгийн багш, сурагчийн 700 ширхэг номыг тус аймгийн ерөнхий боловсролын 30 сургуульд  хүлээлгэн өгч холбогдох заавар зөвлөгөөг ө... Дэлгэрэнгүй

06
11 сар
2015
Увс, Баян-Өлгий аймгийн хамтарсан "Хээрийн дадлага сургууль"

Увс, Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын газрын хамтарсан “Хээрийн дадлага сургууль”-г 2015 оны 11 дүгээр сарын 03-06-ны өдрүүдэд Үүрэг нууранд зохион байгуулж явууллаа. Дадлага сургуулийн ү... Дэлгэрэнгүй

01
11 сар
2015
Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад гамшгийн тухай ойлголт өгөх сургалт зохион байгууллаа.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад гамшгийн тухай ойлголт өгөх, гамшгийн үед өөрийгөө хэрхэн хамгаалах талаар мэдлэг олгох зорилгоор гамшгийн төрлийг тайлбарлан таниулж,&nb... Дэлгэрэнгүй

28
10 сар
2015
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх гарын авлага материал, зурагт хуудсыг хүлээн авлаа.

Каритас Монгол Олон Улсын байгууллагаас тус аймгийн Онцгой байдлын газартай гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран ажиллахаар болсон. Энэ ажлын хүрээнд гамшгийн 16 нэр төрлийн 8800 ширхэг гары... Дэлгэрэнгүй

27
10 сар
2015
"Ой хээрийн түймрийн хохирол тооцох аргачлал" сэдэвт сургалт зохион байгуулж явууллаа.

Тус аймгийн Онцгой байдлын газран албан хаагчдад "Ой хээрийн түймрийн хохирол тооцох аргачлал" сэдэвт 4 цагийн сургалтыг аймгийн Байгаль, орчны газрын мэргэжилтэн Т.Батмөнхтэй хамтран зохион... Дэлгэрэнгүй

26
10 сар
2015
Тамхины хяналтын тухай хуулиар сургалт зохион байгуулж явууллаа.

Онцгой байдлын газрын албан хаагчдад Тамхиын хяналтын тухай хуулийг сурталчлан таниулах зорилгоор 2 цагийн хичээл сургалтыг зохион байгуулж явууллаа.  Дэлгэрэнгүй

23
10 сар
2015
Хүйтний улирлын хувцасны үзлэг зохион байгуулсан тухай.

ОБЕГ-ын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлэх тухай" А/263, "Хувцасны нэгдсэн үзлэг зохион байгуулах тухай" А/264 дүгээр тушаалыг хэрэгжү... Дэлгэрэнгүй

22
10 сар
2015
"Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ" сэдэвт сургалт

“Дун цагаан” өрхийн эрүүл мэндийн төв, “Магнай трейд” ХХК-ний ажилтан, ажиллагсдад галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар хичээл орж иргэн, албан газар, аж... Дэлгэрэнгүй

21
10 сар
2015
Бэлэн байдлын үзлэг

Аймгийн Засаг даргын баталсан төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн Завхан, Өлгий, Өмнөговь, Ховд, Бөхмөрөн, Давст, Сагил, Түргэн зэрэг сумдад зохион байгуулж явууллаа. Бэлэн байдлын үзлэгийн үеэр сумы... Дэлгэрэнгүй

20
10 сар
2015
Увс аймгийн баруун талын 8 сумдад Онцгой байдлын газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг явж ажиллалаа

Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг төлөвлөх, сумдын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн томилгоот бие бүрэлдэхүүний бэлтгэл, бэлэн байдал, чадавхийг дээшлүүлэх сургалт, мөн сумдын өвөлжилт... Дэлгэрэнгүй