Мэдээ мэдээлэл

06
12 сар
2015
ААНБ-ын ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Шинэ жилийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах 10-н  Аж ахуйн нэгж байгууллага, Зоогийн газруудад Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч нартай хамтран үзлэг шалгалт явуулж ажилтан албан хаагчдад... Дэлгэрэнгүй

03
12 сар
2015
МОНГЕНЬ 5дугаар сургуульд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллааа.
30
10 сар
2015
гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын "..." сувилалын газар Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, төлөвлөгөө гаргах  танхимын сургалтыг зохион байгуулан Галын Аюулгүй Байдлын тухай хууль сурталчилан... Дэлгэрэнгүй

23
10 сар
2015
"Бумбардай" цэцэрлэгийн багш ажилчдад гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулж "Өрхийн бэлэн байдал"  аян өрнүүллээ

Төв аймгийн Баянхошуу буюу 3 дугаар багт байрлах "Бумбардай" цэцэрлэгийн 18 багш ажилчдад Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх "Өрхийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх сургалтыг явуулж эцэг эхчүүд... Дэлгэрэнгүй

17
10 сар
2015
"Өрхийн бэлэн байдал" сургалтын сургагч багш бэлтгэх 1-р шатны сургалт

Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр батлагдсан 35 дугаар тушаал "Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах" үндэсний дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх "... Дэлгэрэнгүй

17
10 сар
2015
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр

Гамшгаас хамгаалах Олон Улсын өдрийг тохиолдуулан "Аюулгүй амьдрах мэдлэг" уриан дор Сүмбэр, Жаргалант, Батсүмбэр, Борнуур  зэрэг 4 сумдын ард иргэдэд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сурга... Дэлгэрэнгүй

02
10 сар
2015
аймгийн Тагнуулын хэлтэст гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн Тагнуулын хэлтсийн 9 ажилтан албан хаагчдад гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын төлөвлөгөө гаргах, эрсдэлээ тодорхойлох мэдлэг олгох, газар хөдлөлтын үед авах арга хэмжээ, гал түйм... Дэлгэрэнгүй

02
10 сар
2015
“БҮТИ” ХХК-ын NUBIA ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДАД ЯВУУЛСАН СУРГАЛТ

Гамшгаас Хамгаалах тухай хууль, Галын Аюулгүй Байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэн гарч байгаа гамшиг осол, гал түймэр, байгалийн аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах,... Дэлгэрэнгүй

13
09 сар
2015
Аймгийн Музейн Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал сургалт

Орон нутаг судлах танхимын "Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал сургалт Аймгийн Онцгой байдлын газар, Аймгийн Боловсрол, Соёлын газар хамтран 26 сумын Соёлын төвийн эрхлэгч нарт 2... Дэлгэрэнгүй

09
09 сар
2015
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн тасгийн эрхлэгч нарт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн 43 тасгийн эрхлэгч нарт "Өрхийн бэлэн байдал" сургалтыг 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдөр амжилттай зохион байгуулан явууллаа. Тус сургалтанд "Аврагч мазаала... Дэлгэрэнгүй